Om

Vi har varit i Instrumentbranschen sen slutet av 80-talet, jag började som montör och gick senare över som tekniker, vi kan hela kedjan!
2006 startade jag företaget som enskild firma och sen 2013 som AB.             Vår styrka är närheten till kunden, Ni får tag i oss när vi behövs.

Våra största kunder är inom energi, massaindustrin och läkemedel.
Vi åtar oss uppdrag både mot slutkund och som resurs till andra firmor.

Inom kalibrering som är en av våra nischer ser vi framtiden an med tillförsikt, mer kunder ser mervärde i kalibrering som en del av förebyggande underhåll och att CMX databasen integrerat med ex. SAP underhållssystem är en stor hjälp.