Startsida

Vi är din teknikpartner när du har behov av extern arbetskraft.
Utcheckning, driftsättning och kalibrering är exempel på uppdrag vi åtar oss.
Vi använder oss av Beamex kalibreringsutrustning eller er egen om ni använder annat fabrikat .